12:02 – Friday 27 March

Rosters

Flash VietnamFlash Vietnam

 • Phan Phan "Stark" Công Minh
 • Nguyễn Lê Nguyễn Lê "YiJin" Hải Đăng
 • Nguyễn Nguyễn "Slayder" Linh Vương
 • Nguyễn Võ Nguyễn Võ "CBL" Thành Luân
 • Lê Lê "Yoshino" Trung Kiên
 • Đinh Đinh "Hinn" Quang Huy
 • Đặng Đặng "Kati" Thanh Phê

Dashing BuffaloDashing Buffalo

 • Thành Luân Thành Luân "Naul" Võ
 • Đặng Đặng "BigKoro" Ngọc Tài
 • Tiến Nhật Tiến Nhật "Meliodas" Hoàng
 • "Hai"
 • Lâm Huỳnh Gia Lâm Huỳnh Gia "Hasmed / Raizo" Huy
 • Đăng Khoa Đăng Khoa "Pun / Kaido" Nguyễn
 • Đăng Khoa Đăng Khoa "DK" Nguyễn

Statistics

  Recent performance Flash Vietnam

 • Flash Vietnam FLash.VN
  0 - 1
  GAM Esports GAM
 • Flash Vietnam FLash.VN
  0 - 1
  Machi E-Sports Machi
 • Flash Vietnam FLash.VN
  1 - 0
  Machi E-Sports Machi
 • Flash Vietnam FLash.VN
  0 - 1
  Talon Esports Talon
 • Flash Vietnam FLash.VN
  0 - 2
  GAM Esports GAM
 • Flash Vietnam FLash.VN
  1 - 0
  EVOS Esports EVS
 • Flash Vietnam FLash.VN
  3 - 1
  EVOS Esports EVS

  Recent performance Dashing Buffalo

 • Dashing Buffalo DBL
  2 - 0
  EVOS Esports EVS
 • Dashing Buffalo DBL
  1 - 0
  GAM Esports GAM
 • Dashing Buffalo DBL
  1 - 0
  Percent Esports Percent

  Previous encounters

ADD TO FAVORITES

Flash Vietnam
Dashing Buffalo
LoL
2020 Vietnam Championship Series Spring