Favorites

Add to favourites by selecting the heart icons on a match page.
Team Secret

Roster

 • Guy Guy "anarkez" Trachtman
 • Văn Hậu Văn Hậu "Artifact" Nguyễn
 • Nguyễn Võ Nguyễn Võ "CBL" Thành Luân
 • Nguyễn Phước Nguyễn Phước "Celebrity" Long Hiệp
 • Đinh Đinh "Coated" Văn Tráng
 • Đỗ Đỗ "DNK" Ngọc Khải
 • Nguyễn Nguyễn "Hani" Tuấn Phát
 • Flatron Flatron "juanflatroo" Halimi
 • Lasse Lasse "MATUMBAMAN" Urpalainen
 • Michał Michał "Nisha" Jankowski
 • Martin Martin "percy" Wessel
 • Phúc An Khang Phúc An Khang "Yin" Văn
 • Clement Clement "Puppey" Ivanov
 • Karol Karol "rallen" Rodowicz
 • Rigon Rigon "rigoN" Gashi
 • Tuấn Mạnh Tuấn Mạnh "Rika / Zica" Vũ
 • "sinnopsyy"
 • Bùi Nguyễn Bùi Nguyễn "Venus" Quốc Hoàng
 • Yazied Yazied "YapzOr" Jaradat
 • Ludwig Ludwig "zai" Wåhlberg
Our site saves data locally in cookies to make it easier for you to use our pages. Read our privacy policy
https://www.esportsguide.com/wp-content/themes/esg-2018