Favorites

Your favourites are shown below. You can add and remove as many as you like!
Select Date

Teams

Shu Dai Xiong Gaming

China

Team Members

New Zhi-peng Tian
Michi Bo-Yi Zhang
yekai Tian-Ao Shen
Ever Ren-Kai Xue
Noregret- Si-Yuan Chen
Noregret Chen-Xu Qiu
XHB Cun-Zhuang Shi
Desire Zhang Shao-Jie
Yitai Tan Zhou-He
cocoon Chen-Xu Qiu

Statistic

Last month
Wins 0
Losses 2
Draws 0
Win Rate
Current month
Wins 0
Losses 0
Draws 0
Win Rate
All time
Wins 68
Losses 90
Draws 2
Win Rate

Performance

Performace by Month

Latest matches

Worst Played Maps
Summoner's Rift 19%

Matches

Today

Today’s earlier broadcasts

Upcoming

Events

Favourites

Add to Favorites

  • Shu Dai Xiong Gaming

Share

Add to Calendar