Favorites

Your favourites are shown below. You can add and remove as many as you like!
Select Date

Teams

Edward Gaming Youth Team

China

Team Members

xiamu Yong-Xu Wang
xiaoxiang Huang Xiang
today Yu-Fan Zhang
xiaoyu Yu Zhou
L1F Li-Feng Lin
Cyku Jin-Kun Chen
coward Shu-Wei Zhu
Coyote Zhi-Xu Ren

Statistic

Last month
Wins 3
Losses 3
Draws 0
Win Rate
Current month
Wins 0
Losses 0
Draws 0
Win Rate
All time
Wins 105
Losses 59
Draws 2
Win Rate

Performance

Performace by Month

Latest matches

Best Played Maps
Summoner's Rift 64%

Matches

Today

Today’s earlier broadcasts

Upcoming

Events

Favourites

Add to Favorites

  • Edward Gaming Young

Share

Add to Calendar