19:10 – Sunday 29 March

Rosters

Winstrike Team Winstrike Team

 • Nikita Nikita "young G" Bochko
 • Vladislav Vladislav "DkFogas" Frolov
 • Stanislav Stanislav "чикиряу / chikiryau" Yarosevich
 • Sergey Sergey "TSA" Timchenko
 • Dmitriy Dmitriy "kickeed" Pilyaev

Team Empire HopeTeam Empire Hope

 • Vladislav Vladislav "BLACKARXANGEL" Ivashenko
 • Rodion Rodion "MYSmoon" Fomkin
 • Oleg Oleg "Sayuw" Kalenbet
 • Konstantin Konstantin "kodos" Kogai
 • Kyalbek Kyalbek "dream" Tayirov

Statistics

  Recent performance Winstrike Team

 • Winstrike Team Winstrike
  2 - 1
  Aggressive Mode AM
 • Winstrike Team Winstrike
  1 - 2
  Chicken Fighters CF
 • Winstrike Team Winstrike
  2 - 1
  EXTREMUM EXTREMUM
 • Winstrike Team Winstrike
  2 - 1
  GODSENT GODSENT
 • Winstrike Team Winstrike
  1 - 2
  FlytoMoon FTM
 • Winstrike Team Winstrike
  1 - 2
  Aggressive Mode AM
 • Winstrike Team Winstrike
  1 - 2
  Cyber Legacy CL
 • Winstrike Team Winstrike
  1 - 2
  Team Unique Unique
 • Winstrike Team Winstrike
  0 - 2
  Nemiga Nemiga
 • Winstrike Team Winstrike
  0 - 2
  Team Singularity Singularity
 • Winstrike Team Winstrike
  0 - 2
  Khan Khan
 • Winstrike Team Winstrike
  2 - 0
  ForZe ForZe
 • Winstrike Team Winstrike
  2 - 0
  Team Spirit Spirit
 • Winstrike Team Winstrike
  1 - 2
  Extremum Ext

  Recent performance Team Empire Hope

 • Team Empire Hope TEH
  0 - 2
  Team Unique Unique
 • Team Empire Hope TEH
  3 - 1
  Khan Khan
 • Team Empire Hope TEH
  2 - 0
  EXTREMUM EXTREMUM
 • Team Empire Hope TEH
  2 - 0
  Khan Khan
 • Team Empire Hope TEH
  2 - 0
  Chicken Fighters CF
 • Team Empire Hope TEH
  2 - 0
  Obscurial OBS
 • Team Empire Hope TEH
  1 - 2
  Chicken Fighters CF
 • Team Empire Hope TEH
  1 - 0
  New Five New5
 • Team Empire Hope TEH
  0 - 2
  Khan Khan
 • Team Empire Hope TEH
  0 - 2
  ViKin.gg VKgg
 • Team Empire Hope TEH
  1 - 1
  212 212
 • Team Empire Hope TEH
  2 - 0
  Nemiga Nemiga
 • Team Empire Hope TEH
  2 - 0
  URSUS Gaming URSUS
 • Team Empire Hope TEH
  2 - 0
  Unique Nova U.Nova
 • Team Empire Hope TEH
  2 - 0
  Totally Spice TS
 • Team Empire Hope TEH
  2 - 0
  Unique Nova U.Nova
 • Team Empire Hope TEH
  2 - 0
  Team Unique Unique
 • Team Empire Hope TEH
  2 - 0
  7sight 7sight
 • Team Empire Hope TEH
  2 - 1
  Benz 190E Benz 190E
 • Team Empire Hope TEH
  0 - 2
  Khan Khan
 • Team Empire Hope TEH
  2 - 1
  EXTREMUM EXTREMUM
 • Team Empire Hope TEH
  2 - 0
  RED CODE RC
 • Team Empire Hope TEH
  1 - 2
  URSUS Gaming URSUS
 • Team Empire Hope TEH
  1 - 2
  GODSENT GODSENT

  Previous encounters

ADD TO FAVORITES

Winstrike Team
Team Empire Hope
Dota 2
SIGUL Pro League