04:12 – Wednesday 25 March

Rosters

Team SiriusTeam Sirius

 • Wang Wang "old chicken" Zhiyong
 • Xu Xu "hym / F1refly" Zhi
 • Hu Hu "Guvara / Sen" Sen
 • Xiao Xiao "XXSJ/XCJ" Chaojian
 • Deng Deng "Dstones" Lei

Invictus Gaming VitalityInvictus Gaming Vitality

 • Yang Yang "InJuly" Xiaodong
 • Zimeng Zimeng "Mianmian/ 李子萌" Li
 • "ButterflyEffect"
 • "Dust"
 • "白马"

Statistics

  Recent performance Team Sirius

 • Team Sirius Sirius
  2 - 0
  Keen Gaming.Luminous KG.L
 • Team Sirius Sirius
  2 - 0
  Team Black TBlack
 • Team Sirius Sirius
  2 - 0
  Team Serenity Serenity
 • Team Sirius Sirius
  1 - 1
  Black Knight BK
 • Team Sirius Sirius
  1 - 1
  Team Black TBlack
 • Team Sirius Sirius
  2 - 0
  look for smile Smile
 • Team Sirius Sirius
  0 - 2
  Team Strawberry Strawberry
 • Team Sirius Sirius
  1 - 1
  The New Top TNT
 • Team Sirius Sirius
  2 - 0
  Dark Knight DK
 • Team Sirius Sirius
  1 - 1
  Monaco Gaming Monaco

  Recent performance Invictus Gaming Vitality

 • Invictus Gaming Vitality iG.Vitality
  1 - 2
  StarLuck.Fly StarLuck
 • Invictus Gaming Vitality iG.Vitality
  0 - 2
  CDEC Gaming CDEC
 • Invictus Gaming Vitality iG.Vitality
  2 - 1
  EHOME.Immortal EHOME.I
 • Invictus Gaming Vitality iG.Vitality
  2 - 0
  EHOME.Immortal EHOME.I
 • Invictus Gaming Vitality iG.Vitality
  1 - 1
  Ocean Team Ocean
 • Invictus Gaming Vitality iG.Vitality
  0 - 2
  N95 N95
 • Invictus Gaming Vitality iG.Vitality
  0 - 2
  You Know Who YKW
 • Invictus Gaming Vitality iG.Vitality
  0 - 2
  Desperado.CN Desperado.CN
 • Invictus Gaming Vitality iG.Vitality
  0 - 2
  Team Serenity Serenity

  Previous encounters

 • Team Sirius Sirius
  2 - 1
  Invictus Gaming Vitality iG.Vitality

ADD TO FAVORITES

Team Sirius
Invictus Gaming Vitality
Dota 2
Chinese DOTA2 Professional Association