08:05 – Thursday 26 March

Rosters

The New TopThe New Top

  Team SiriusTeam Sirius

  • Wang Wang "old chicken" Zhiyong
  • Xu Xu "hym / F1refly" Zhi
  • Hu Hu "Guvara / Sen" Sen
  • Xiao Xiao "XXSJ/XCJ" Chaojian
  • Deng Deng "Dstones" Lei

  Statistics

   Recent performance The New Top

  • The New Top TNT
   2 - 0
   Vici Gaming Potential VG.P
  • The New Top TNT
   2 - 0
   Typhoon E-Sports Club Typhn
  • The New Top TNT
   1 - 1
   Blaze Team Blaze
  • The New Top TNT
   0 - 2
   Newbee Newbee
  • The New Top TNT
   1 - 1
   Clcombat Team Clc
  • The New Top TNT
   0 - 2
   Invictus Gaming Vitality iG.Vitality
  • The New Top TNT
   0 - 2
   Ghost Team Ghost
  • The New Top TNT
   1 - 1
   Team Strawberry Strawberry

   Recent performance Team Sirius

  • Team Sirius Sirius
   2 - 0
   Keen Gaming.Luminous KG.L
  • Team Sirius Sirius
   0 - 2
   Invictus Gaming Vitality iG.Vitality
  • Team Sirius Sirius
   2 - 0
   Team Black TBlack
  • Team Sirius Sirius
   2 - 1
   Invictus Gaming Vitality iG.Vitality
  • Team Sirius Sirius
   2 - 0
   Team Serenity Serenity
  • Team Sirius Sirius
   1 - 1
   Black Knight BK
  • Team Sirius Sirius
   1 - 1
   Team Black TBlack
  • Team Sirius Sirius
   2 - 0
   look for smile Smile
  • Team Sirius Sirius
   0 - 2
   Team Strawberry Strawberry
  • Team Sirius Sirius
   1 - 1
   The New Top TNT
  • Team Sirius Sirius
   2 - 0
   Dark Knight DK
  • Team Sirius Sirius
   1 - 1
   Monaco Gaming Monaco

   Previous encounters

  ADD TO FAVORITES

  The New Top
  Team Sirius
  Dota 2
  Chinese DOTA2 Professional Association