16:06 – Sunday 29 March

Rosters

Aggressive ModeAggressive Mode

 • Ilya Ilya "Lil" Ilyuk
 • Kharis Kharis "SkyLark" Zafiriou
 • Giorgos Giorgos "SsaSpartan" Giannakopoulos
 • Oliver Oliver "oliver / skiter" Lepko
 • Duško Duško "Boranija" Boranijaševic

Cyber LegacyCyber Legacy

 • Danil Danil "Bignum" Shehovtsov
 • Yaroslav Yaroslav "Pikachu" Vasylenko
 • Vladimir Vladimir "Chappie" Kuzmenko
 • Nikita Nikita "Palantimos" Grinkevich
 • Sergey Sergey "HappyDyurara" Horonzhiy

Statistics

  Recent performance Aggressive Mode

 • Aggressive Mode AM
  2 - 1
  Tempo Tempo
 • Aggressive Mode AM
  1 - 2
  Winstrike Team Winstrike
 • Aggressive Mode AM
  2 - 0
  ViKin.gg VKgg
 • Aggressive Mode AM
  2 - 0
  OG Seed OGS
 • Aggressive Mode AM
  2 - 1
  Burning Fire BF
 • Aggressive Mode AM
  2 - 0
  Winstrike Team Winstrike
 • Aggressive Mode AM
  0 - 2
  GODSENT GODSENT
 • Aggressive Mode AM
  1 - 2
  Nigma Nigma
 • Aggressive Mode AM
  2 - 1
  Ninjas in Pyjamas NiP
 • Aggressive Mode AM
  1 - 1
  ViKin.gg VKgg

  Recent performance Cyber Legacy

 • Cyber Legacy CL
  0 - 2
  Virtus.pro VP
 • Cyber Legacy CL
  2 - 1
  B8 B8
 • Cyber Legacy CL
  2 - 1
  B8 B8
 • Cyber Legacy CL
  1 - 2
  OG Seed OGS
 • Cyber Legacy CL
  2 - 1
  Aggressive Mode AM
 • Cyber Legacy CL
  0 - 2
  ViKin.gg VKgg
 • Cyber Legacy CL
  1 - 2
  ViKin.gg VKgg
 • Cyber Legacy CL
  2 - 1
  Chicken Fighters CF
 • Cyber Legacy CL
  2 - 0
  Team Unique Unique
 • Cyber Legacy CL
  2 - 0
  Totally Spice TS
 • Cyber Legacy CL
  1 - 2
  Aggressive Mode AM
 • Cyber Legacy CL
  0 - 2
  Team Spirit Spirit
 • Cyber Legacy CL
  0 - 2
  Hellraisers HR
 • Cyber Legacy CL
  2 - 0
  Hellraisers HR
 • Cyber Legacy CL
  2 - 0
  Gambit Esports Gambit

  Previous encounters

ADD TO FAVORITES

Aggressive Mode
Cyber Legacy
Dota 2
SIGUL Pro League