13:49 – Friday 14 February

Rosters

Team SpiritTeam Spirit

 • Nikolay Nikolay "Mir" Bityukov
 • Leonid Leonid "Chopper" Vishnyakov
 • Victor Victor "somedieyoung / sdy" Orudzhev
 • Artem Artem "iDISBALANCE" Egorov
 • "magixx"

Gambit YoungstersGambit Youngsters

 • Timofey Timofey "interz" Yakushin
 • Anton Anton "supra" Tšernobai
 • Sergey Sergey "Ax1Le" Rykhtorov
 • Dmitry Dmitry "sh1ro" Sokolov
 • Vladislav Vladislav "nafany" Gorshkov

Statistics

  Recent performance Team Spirit

 • Team Spirit Spirit
  1 - 0
  Team GamerLegion TGL
 • Team Spirit Spirit
  2 - 1
  Team GamerLegion TGL
 • Team Spirit Spirit
  2 - 1
  Juggernauts Juggernauts
 • Team Spirit Spirit
  1 - 2
  Copenhagen Flames CPHF
 • Team Spirit Spirit
  2 - 0
  Sinners Esports SinE
 • Team Spirit Spirit
  2 - 0
  E-gaming EGaming
 • Team Spirit Spirit
  2 - 1
  pro100 pro100
 • Team Spirit Spirit
  2 - 0
  Revolt Revolt
 • Team Spirit Spirit
  1 - 2
  HAVU Gaming HAVU
 • Team Spirit Spirit
  3 - 0
  GODSENT GODSENT

  Recent performance Gambit Youngsters

 • Gambit Youngsters Gambit.Y
  2 - 0
  Nemiga Gaming Nemiga
 • Gambit Youngsters Gambit.Y
  1 - 2
  AGO Esports AGO
 • Gambit Youngsters Gambit.Y
  2 - 1
  HAVU Gaming HAVU
 • Gambit Youngsters Gambit.Y
  2 - 0
  AGO Esports AGO
 • Gambit Youngsters Gambit.Y
  1 - 2
  sAw sAw
 • Gambit Youngsters Gambit.Y
  2 - 0
  Espada Esp
 • Gambit Youngsters Gambit.Y
  2 - 0
  S-Gaming SG.pro
 • Gambit Youngsters Gambit.Y
  2 - 1
  Espada Esp
 • Gambit Youngsters Gambit.Y
  2 - 0
  Extremum Ext
 • Gambit Youngsters Gambit.Y
  2 - 1
  Akatsuki.LT Akatsuki.LT
 • Gambit Youngsters Gambit.Y
  0 - 1
  SKADE SKD
 • Gambit Youngsters Gambit.Y
  2 - 0
  spray'n'pray Spray
 • Gambit Youngsters Gambit.Y
  0 - 1
  North North
 • Gambit Youngsters Gambit.Y
  0 - 2
  Phoenix Phoenix

  Previous encounters

 • Team Spirit Spirit
  2 - 0
  Gambit Youngsters Gambit.Y
 • Team Spirit Spirit
  2 - 1
  Gambit Youngsters Gambit.Y

ADD TO FAVORITES

Team Spirit
Gambit Youngsters
CS:GO
2019 World Electronic Sports Games