13:02 – Thursday 14 November

Rosters

  • Evgeniy Evgeniy "Fervian" Aksyonov
  • "TheChosenOne"
  • "Zitraks"
  • "Astral"
  • "mellojul"
  • Semion Semion "CemaTheSlayeR" Krivulya
  • Yaroslav Yaroslav "Miposhka" Naidenov
  • Alexander Alexander "Nix" Levin
  • Dmitry Dmitry "DM" Dorokhin
  • "V-Tune"

SHOWED ON

ADD TO FAVORITES

Nemiga
Hellraisers
Dota 2
Parimatch League S1