10:28 – Friday 15 November

Rosters

  • Danil Danil "Bignum" Shehovtsov
  • Yaroslav Yaroslav "Pikachu" Vasylenko
  • "Palantimos"
  • "kazl"
  • "HappyDyurara"
  • Semion Semion "CemaTheSlayeR" Krivulya
  • Yaroslav Yaroslav "Miposhka" Naidenov
  • Alexander Alexander "Nix" Levin
  • Dmitry Dmitry "DM" Dorokhin
  • "V-Tune"

SHOWED ON

ADD TO FAVORITES

jfshfh178
Hellraisers
Dota 2
Parimatch League S1