16:17 – Friday 15 November

Rosters

  • Danil Danil "Bignum" Shehovtsov
  • Yaroslav Yaroslav "Pikachu" Vasylenko
  • "Palantimos"
  • "kazl"
  • "HappyDyurara"

  SHOWED ON

  ADD TO FAVORITES

  Gentlemen
  jfshfh178
  Dota 2
  Parimatch League S1